Lista aktualności Lista aktualności

Dzień Dzikiej Przyrody

3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Tegoroczny dzień  podkreśla znaczenie Dekady Narodów Zjednoczonych na Rzecz Odbudowy Ekosystemów (2021-2030). Ekosystemy zachowują swój dobry stan wyłącznie wtedy, gdy żyjące w nim gatunki mają się dobrze. Jeżeli zniknie choćby jeden kluczowy gatunek, cały ekosystem może zacząć ulegać pogorszeniu i obumrzeć. Z tego względu działania mające na celu ochronę poszczególnych gatunków muszą być prowadzone jednocześnie z odtwarzaniem całych ekosystemów.

Ustanowienie Dnia Dzikiej Przyrody 3 marca nie jest przypadkowa. W 1973 roku tego dnia przyjęto tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). To wydarzenie dało narzędzia do przeciwdziałania kłusownictwu i nielegalnemu handlowi dzikimi gatunkami.

Natomiast Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dwa lata temu, aby uczcić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory.

Święto zostało ustanowione przez ONZ w celu szerzenia świadomości na temat dzikiej fauny i flory oraz niezwykłej bioróżnorodności naszej planety. Ma także przypominać o konieczności przeciwdziałania wszelkim przejawom przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie – szczególnie nielegalnemu pozyskiwaniu i przemytowi okazów gatunków objętych CITES.