Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA

Pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Pamiętajmy jednak o przepisach które wciąż obowiązują na terenie przygranicznym.

Nadleśnictwo Hajnówka informuje, że do 30 czerwca 2022 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Dokument ten wprowadza m.in. ograniczenia w poruszaniu się po Puszczy Białowieskiej.   Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Hajnówka działanie aktu prawnego obejmuje teren obrębu ewidencyjnego Wierzchowskie. Oznacza to, że wszystkie obiekty turystyczne oraz edukacyjne, znajdujące się na tych terenach są obecnie niedostępne. Dlatego przed wybraniem się na wycieczkę do lasu  prosimy sprawdzić czy planowane miejsce spaceru nie znajduje się w strefie objętej ww. zakazem.