Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje dot. ścieżki rowerowej Białowieża - Hajnówka - spotkanie otwierające

12 stycznia 2022 roku odbędzie się spotkanie otwierające konsultacje na temat przebiegu ścieżki rowerowej Białowieża - Hajnówka. Konsultacje będzie nadzorować specjalnie w tym celu powołany zespół (Komitet Sterujący), w którego skład wchodzą przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego reprezentowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatu Hajnowskiego, Gminy Białowieża, Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka, Gminy Narewka, Fundacji WWF Polska, Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictw Hajnówka i Białowieża, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, biorąc pod uwagę wyniki konsultacji, w połowie 2022 roku podejmie decyzję o przebiegu trasy.

Koncepcja powstania ścieżki ma łączyć ze sobą trzy idee: rozwój potencjału turystycznego regionu, poprawę bezpieczeństwa i poszanowanie wartości przyrodniczych. Chcemy zadbać o to, żeby finalne rozwiązanie w minimalnym stopniu oddziaływało na unikatową przyrodę Puszczy Białowieskiej, a zarazem poprawiało atrakcyjność turystyczną regionu i jakość życia jego mieszkańców.

Konsultacje będą procesem otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Bardzo ważne jest, aby poza instytucjami samorządowymi i publicznymi, włączyli się również mieszkańcy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, przedstawiciele biznesu, grupy i inicjatywy lokalne. Słowem - wszyscy, którzy zainteresowani są włączeniem się w dyskusję na temat planowanej inwestycji. Istotą konsultacji jest poznanie potrzeb jak najszerszej publiczności i wspólna praca nad konkretnymi rozwiązaniami, które pomogą w wyborze możliwie najlepszego wariantu przebiegu i rozwiązań technicznych jego wykonania. Konsultacje nie są głosowaniem czy referendum, lecz dostarczeniem istotnych informacji i opinii służących jako podstawa do wypracowania wspólnego rozwiązania.

Konsultacje odbywać się będą w dwóch etapach.

Pierwszy, to spotkanie otwierające, które z racji na sytuację pandemiczną odbędzie się 12 stycznia 2022r. w godz. 17.00 – 20.00, w formule on-line na platformie ZOOM. W trakcie spotkania pojawią się informacje niezbędne do dalszej pracy, w tym zaprezentowane zostaną różne proponowane warianty przebiegu ścieżki i możliwości techniczne rozwiązań.

Drugi etap, to spotkania warsztatowe, które zorganizowane będą w Hajnówce i Białowieży, tym samym umożliwiając udział jak najszerszemu gronu mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej.

LINK DO SPOTKANIA: https://wwf.zoom.us/j/99418677908?pwd=OE5HL3lUWVZ1TUlhZmh0RW9EajYvZz09