Lista aktualności Lista aktualności

Kursy Leśnej Kolejki Wąskotorowej zawieszone do odwołania

PRZEJAZDY LEŚNEJ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ

W ROKU 2022

zawieszone do odwołania*

*rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Zakaz będzie obowiązywał w 183 obrębach ewidencyjnych, w tym 115 obrębach na obszarze województwa podlaskiego, od 2 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.