Lista aktualności Lista aktualności

Łąki w Puszczy Białowieskiej

Bogactwo gatunkowe roślin, owadów, ptaków i innych mieszkańców. Najpiękniej wyglądają jak kwitną.

Najlepszą metodą ochrony bioróżnorodności jest ich koszenie, nie dopuszczenie do zarastania przez drzewa i krzewy.

W ramach różnych programów ochrony, np. orlika i żubra kosimy ponad 100 ha łąk. Siano następnie wykorzystywane jest do zimowego dokarmiania żubra i zwierzyny płowej.