Lista aktualności Lista aktualności

Narodowe Czytanie w Hajnówce

Wybrane utwory Adama Mickiewicza ze zbioru Ballady i romanse wybrzmiały w ramach Narodowego Czytania 3. września w Hajnówce na skwerku im. Plutonowego Bolesława Bierwiaczonka. Akcję zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce. Wydarzeniu towarzyszył występ chóru Miasta Hajnówka oraz kiermasz książek. Wśród czytających utwory Mickiewicza byli m.in. burmistrz, wicestarosta, wójt, dyrektorzy i pracownicy przedszkoli i szkół, uczniowie, dziennikarze.

Do Narodowego Czytania po raz kolejny włączyło się również Nadleśnictwo Hajnówka. Agnieszka Laskowska-Ginszt wspólnie z paniami z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce i Aresztu Śledczego w Hajnówce przeczytały balladę „To lubię”.

Świat ballad jest pełen cudów, dziwności, czarów, elementów realnych, jak i fantastycznych. Mickiewicz poruszał często w balladach problem winy i kary, sumienia i odpowiedzialności. Taka jest też ballada „To lubię”. Poeta zrealizował tu romantyczne przekonanie o możliwości kontaktu człowieka z istotą nadprzyrodzoną. Skazana na wieczną tułaczkę Maryla, zostaje uwolniona od kary po tym, jak ktoś wypowie do niej, że ją lubi.

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W tym roku na lekturę wybrano utwory Adama Mickiewicza - Ballady i romanse.

Dzieło zostało opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezyj Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. Zbiór Mickiewiczowskich poezji stał się wówczas literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej.