Lista aktualności Lista aktualności

NASIONA KLONU PUSZCZAŃSKIEGO JADĄ DO THUNEN

Na prośbę niemieckiego Instytutu Genetyki Leśnej w Thunen, za pośrednictwem Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, przekażemy nasiona klonu zwyczajnego, zebranego z 10 drzew, zarejestrowanych w Krajowym rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego.

Planujemy  pozyskać z drzew stojących ok. 2-3 kg skrzydlaków.

Zebrany materiał posłuży do założenia sieci testowych powierzchni proweniencyjnych w różnych krajach.

Badania proweniencyjne polegają na :

- poznaniu zmienności wewnątrzgatunkowej

- zachowaniu wartości genotypów

- ocenie możliwości introdukcji czyli wprowadzania gatunków z innego regionu geograficznego.

Doświadczenia proweniencyjne są bazą dla wielu badań w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Inne dziedziny genetyki nie dysponują taka metodyką badań zmienności między- i wenątrz- populacyjnej.