Lista aktualności Lista aktualności

Nowe oznakowania dojazdów pożarowych

Na terenie Puszczy Białowieskiej pojawiły się nowe oznaczenia dojazdów pożarowych. Ma to związek z nowelizacją instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu (2020 r.).

Sposób oznakowania jest jednolity dla całego kompleksu leśnego.

Znaki mają na celu łatwą identyfikację dróg na wypadek pożaru oraz szybkie dotarcie służb do potencjalnego miejsca zdarzenia. Cyfry oznaczają numer dojazdu pożarowego, strzałki wskazują przebieg dojazdu (prosto, lewo lub prawo). Farby używane do malowania znaków są trwałe i dobrze widoczne nawet w ciemnościach (fluorescencyjne).

Dojazd do punktu czerpania wody oznaczony jest literą W w kolorze niebieskim. Punkty czerpania wody oznakowuje się tablicami.