Lista aktualności Lista aktualności

Oświadczenie w sprawie wprowadzających w błąd obwieszczeń

 

W związku z pojawiającymi się w dniu dzisiejszym na terenie miasta i gminy Hajnówki plakatów informujących o rzekomym zakazie wstępu do całej Puszczy, Nadleśnictwo Hajnówka oświadcza, że teren Nadleśnictwa jest otwarty, z wyjątkiem miejsc oznakowanych zakazem wstępu, których pełen wykaz znajduje się na stronie http://www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/5Tvh/content/zakaz-wstepu-do-lasu#.WUPTK-uLSUl. Na stronie znajduje się Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka w sprawie zakazów wstępu do lasu, a także mapa i wykaz wydzieleń, w których takie zakazy obowiązują.

 

Wprowadzające w błąd obwieszenia, fot. M. Chmielińska-Jamroz

Zakazy wstępu zostały wprowadzone z uwagi na występujące zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia spowodowane gradacją kornika drukarza. Szkody w drzewostanach są obecnie usuwane. Z każdym dniem przybywa otwartych powierzchni na terenie Puszczy Białowieskiej. Informacje o zakazach wstępu są dostępne na stronach internetowych nadleśnictw Białowieża, Hajnówka i Browsk oraz są na bieżąco uzupełniane.