Lista aktualności Lista aktualności

Rok 2022 Rokiem Botaniki

Senat, w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego, podjął uchwałę o ogłoszeniu 2022 r. Rokiem Botaniki. W ten sposób Izba chce uhonorować polskich botaników i ich osiągnięcia, a także docenić cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki.

Kulminacją Obchodów Roku Botaniki będzie LIX Zjazd w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego, który odbędzie się w Warszawie 27.06 - 3.07.2022 r. pod hasłem "Amor plantarum nos unit - Łaczy nas umiłowanie roślin" .

Szczególne miejsce w roślinoznawstwie zajmuje ukochana przez leśników botanika leśna.

Botanika leśna to znajomość drzew i krzewów, ich właściwości biologicznych i ekologicznych, a także roślinności zielnej występującej w runie leśnym, grzybów, porostów oraz mikroorganizmów, wywierających wpływ na glebę, a pośrednio na roślinność drzewiastą.

Jednym z największych polskich botaników był profesor Władysław Szafer, na cześć którego nazwany jest rezerwat w Nadleśnictwie Hajnówka i Białowieża „Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera”.