Lista aktualności Lista aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ MOKRADEŁ

2 lutego każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł, na pamiątkę daty przyjęcia Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, w irańskim mieście Ramsar na wybrzeżu Morza Kaspijskiego (2 lutego 1971 r.). Światowy Dzień Mokradeł świętujemy od 1997 roku.

Strony Konwencji Ramsarskiej zobowiązane są m.in. do wyznaczenia odpowiednich obszarów w celu włączenia ich do listy obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu. Wśród nich jest 19 obszarów polskich, m.in.: rezerwaty przyrody „Jezioro Świdwie", „Jezioro Łuknajno", „Stawy Milickie", subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym, Biebrzański, Narwiański, Wigierski, Słowiński i Poleski Park Narodowy.

Światowy Dzień Mokradeł ma na  celu zwrócenie uwagi, na znaczenie i ochronę mokradeł na całym świecie. Mokradła są niezwykle fascynującymi ekosystemami, pełnymi różnorodności biologicznej i odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej. Mokradła są wilgotnymi obszarami, które często są zalane wodą. Mogą występować w różnych formach, takich jak bagna, torfowiska, bagienne łąki i stawy. Te unikalne środowiska są domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które są przystosowane do życia w warunkach o dużym poziomie wilgoci.

Jedną z ważnych funkcji mokradeł jest zatrzymywanie wody. Działają jak naturalne zbiorniki, które pomagają w regulacji przepływu wód powierzchniowych. Dzięki temu mokradła przyczyniają się do zapobiegania powodziom i suszom. Ponadto, mokradła pełnią także funkcję oczyszczania wody, usuwając zanieczyszczenia i substancje odżywcze.

Mokradła są również ważnymi siedliskami dla ptaków, zwłaszcza w okresie migracji. Ptaki często korzystają z nich jako „przystanków”, gdzie mogą odpocząć i zebrać siły przed kontynuacją podróży. Można tam spotkać różnorodne gatunki ptaków, takie jak kaczki, czaple, bociany czy żurawie.

Obszarów wodno-błotnych nie brakuje również w Puszczy Białowieskiej. Doliny rzek Leśnej, Łutowni, Perebla skupiają większość terenów bagiennych, torfowisk i trzęsawisk. Przeważająca część tych powierzchni objęta jest ochroną rezerwatową.