Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca z Aresztem Śledczym-podpisano porozumienie

Nadleśnictwo Hajnówka i Służba Więzienna rozpoczynają współpracę.

W dniu 07.10.2021 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka - Mariusz Agiejczyk  oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce – ppłk mgr Roman Paszko podpisali porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie zatrudniania osób osadzonych w areszcie śledczym. Wzajemna współpraca będzie dotyczyć odpłatnego zatrudniania skazanych przy prostych i bezpiecznych pracach związanych z gospodarką leśną, a także działań na rzecz środowiska oraz resocjalizacji skazanych. Współpraca z leśnikami będzie miała także wymiar edukacyjny. Skazani zyskają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów i przyrody.