Lista aktualności Lista aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do składania ofert.

Nadleśnictwo Hajnówka zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania – „Budowa mijanek na drodze leśnej- dojazd pożarowy nr 13, 15, 16” o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 tys. zł, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1.

Termin składania ofert upływa: 05.08.2021 r. o godz. 10.00.

Osoba do kontaktu: Eugeniusz Łuszcz

Tel. 85 683 23 78

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami w materiałach do pobrania poniżej.