Wydarzenia Wydarzenia

78. ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ DEPORTACJI OBYWATELI POLSKICH W GŁĄB ZWIĄZKU SOWIECKIEGO

10 lutego przypada 78. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego. Z tej okazji Muzeum Pamięci Sybiru przygotowało 3-dniowe obchody.

 

8 lutego 2018 r. o godz. 16.00 Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza do Archidiecezjalnego Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego przy ul. Kościelnej 1A w Białymstoku na uroczystość upamiętnienia wywózki na Sybir. Po części oficjalnej odbędzie się występ Chóru Leśników Puszczy Białowieskiej oraz prezentacja filmu „Dzieci tułacze” i spotkanie z reżyserem Józefem Gębskim. 9 i 10 lutego 2018 roku uroczystości będą kontynuowane w Białymstoku i Białowieży.

Szczegółowy plan wydarzeń:

8 lutego
Białystok, Archidiecezjalne Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze (ul. Kościelna 1A)
Początek: 16.00

1. Część oficjalna – przywitanie gości, naświetlenie kontekstu rocznicy.
2. Występ Chóru Leśników Puszczy Białowieskiej.
3. Podsumowanie konkursu „Historia jednej fotografii” - wręczenie nagród, prezentacja publikacji pokonkursowej.
4. Prezentacja filmu „ Dzieci tułacze”, spotkanie z reżyserem J. Gębskim w ramach Wschodniej Akademii Filmowej

9 lutego
Białystok, Rynek Kościuszki
Początek: 16.00

Instalacja artystyczna w przestrzeni miejskiej Białegostoku: „Noc 10 II 1940. Pamiętamy”, przypominająca pierwszą wywózkę na Wschód i sylwetki deportowanych osób. Sylwetki ludzkie zostaną rozmieszczone w trzech punktach w przestrzeni miejskiej: Rynek Kościuszki – przy Galerii Sleńdzińskich; Rynek Kościuszki – przy Ratuszu; Skwer im. Konstanty I Wielkiego.
Informacji udziela: Karolina Mosiej , tel. 795 650 860, e-mail: k.mosiej@sybir.bialystok.pl

10 lutego
Białowieża, rozpoczęcie przy budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa
12.00-16.00

Gra terenowa na terenie Białowieży śladami osób deportowanych. Wspólne ognisko dla uczestników i organizatorów z udziałem świadków historii – OEL „Jagiellońskie”.
Koordynatorzy: Anna Kietlińska, a.kietlinska@sybir.bialystok.pl, tel. 696014403, Bogusław Kosel, b.kosel@sybir.bialystok.pl, tel. 500600661

 

Więcej informacji na stronie Muzeum Pamięci Sybiru