Wydarzenia Wydarzenia

Leśnicy świętowali obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości

Uroczystości trwały dwa dni. 10 października w Białowieży oraz 11 października w Narewce i Gruszkach. W ten sposób leśnicy, wraz z lokalną społecznością, złożyli hołd ludziom, którzy w walce o niepodległą Polskę kładli na szali własne życia. Uroczystości zorganizowane zostały przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku przy współpracy Nadleśnictw Hajnówka, Białowieża i Browsk oraz Technikum Leśnego w Białowieży.

 

Pierwszego dnia, w Białowieży, odbyła się msza święta w cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja. Po niej, pod pamiątkową tablicą upamiętniającą pierwszego dyrektora Lasów Państwowych Adama Stefana Loreta, zostały złożone kwiaty. Honory czynili Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Andrzej Józef Nowak oraz przedstawiciele zaproszonych organizacji przy akompaniamencie zespołu Sygnalistów Myśliwskich Galindowe Rogi z Nadleśnictwa Maskulińskie.

Uczestnicy przemaszerowali ulicą Stoczek, w pochodzie udział wzięli kolejno: Orkiestra Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Białymstoku, poczty sztandarowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, poczty sztandarowe Nadleśnictw: Knyszyn, Krynki, Rajgród, Rudka, Maskulińskie, Żednia, poczty sztandarowe Białowieskiego Parku Narodowego i Technikum Leśnego w Białowieży, Leśna Asysta Honorowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, grupy Rekonstrukcji Historycznych Patrol Przysposobienia Wojskowego Leśników z Nadleśnictw Jarocin, Międzychód i Płytnica, goście uroczystości, kierownictwo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, delegacje pracowników wszystkich 31 nadleśnictw i Zakładu Transportu i Spedycji Drewna w Giżycku, uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży i Podlaska Chorągiew Husarii. Celem przemarszu był kościół pod wezwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie uroczystą mszę poprowadził Arcybiskup Tadeusz Wojda.

Następnym punktem uroczystości był pomnik Marszałka Józefa Piłsudzkiego. Po zaśpiewaniu pieśni patriotycznych przez Chór Leśników Białowieskich zostały złożone kwiaty. Wygłaszający przemówienia niejednokrotnie odnosili się do istotnego wkładu leśników w czyn niepodległościowy. Potem uczestnicy przenieśli się Technikum Leśnego w Białowieży. Zasłużeni dla lasów zostali uhonorowani przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wyjątkowym odznaczeniem- Kordelasem Leśnika Polskiego. Następnie, profesor Bogimiła Jędrzejewska przedstawiła wykład ,,Leśnicy północno-wschodniej Polski- 500 lat w obronie Rzeczypospolitej i w walce o niepodległość’’. W części artystycznej przygotowanej przez uczniów szkoły nie zabrakło pieśni patriotycznych oraz wierszy, zaprezentowali również autorski film o Dniu Niepodległości.

Drugiego dnia obchodów, pod pomnikiem Danuty Siedzikówny ,,Inki” zostały złożone kwiaty. Następnie posadzony został dąb szypułkowy, pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka w 2018 roku.