Zagrożenie pożarowe 21.05.2024 | Nadleśnictwo Hajnówka ...

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Powrót

Jeden motyl - jedna roślina

Jeden motyl - jedna roślina

W minionym tygodniu odwiedziliśmy stanowisko wyjątkowego motyla Natura 2000 przeplatki aurini. Chcieliśmy podejrzeć jak żerują gąsienice - a tu miła niespodzianka. Latały już pierwsze dorosłe motyle.

Przeplatka aurinia to motyl o skrzydłach z pięknym, zmiennym rysunkiem pomarańczowych obszarów, czarnych plam i przepasek.

 

Motyle w stadium imago odżywiają się nektarem, odwiedzając kwiaty różnych gatunków roślin, najczęściej z rodziny złożonych i jaskrowatych.

Samice składają złoża żółtych jaj na spodniej stronie liści czarcikęsu łąkowego. Na początku lipca z jaj wylęgają się jasno-brunatne gąsienice, które początkowo żerują gromadnie w delikatnym oprzędzie na liściu. Po pewnym czasie budują pomiędzy liśćmi i pędami czarcikęsa duży jedwabisty oprzęd, w którym żerują do końca sierpnia. Obrzęd taki pełni funkcje termoregulacyjne oraz chroni gąsienice przed naturalnymi wrogami. Gąsienica zimuje. W następnym sezonie intensywnie żeruje na liściach czarcikęsu (na zdjęciu rozeta czarcikęsu z widocznymi „nadjedzonymi” liśćmi).

W Polsce gąsienice aurini odbywają rozwój prawdopodobnie tylko na czarcikęsie łąkowym, roślinie rosnącej na wilgotnych łąkach, torfowiskach, obrzeżach lasów.

 

P. aurinia jest silnie zagrożona w całej Europie, ostatnio wyginęła w Belgii i Holandii, a w pozostałych krajach obserwuje się niestety szybkie zanikanie jej stanowisk.

 

Na naszej łące dzięki istnieniu wielu stanowisk czarcikęsa łąkowego populacja aurinii jest w bardzo dobrej kondycji.

 

Gatunek znajduje się na listach:

 

- Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (2014)

- Dyrektywa Siedliskowa (Załącznik II)

- Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (2002) EN

- Polska czerwona księga zwierząt (2004) CR

- Czerwona lista dla Karpat (2003) EN/VU (w Polsce CR/VU)

- Czerwona księga motyli dziennych Europy (1999) VU