Zagrożenie pożarowe 04.09.2020 | Nadleśnictwo Hajnówka ...
w Puszczy Białowieskiej wybuchł pożar

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Powrót

Przeplatka aurinia - motyl jednej rośliny

Przeplatka aurinia - motyl jednej rośliny

Z okazji Ogólnopolskich Dni Owadów dorocznej imprezy, która 19-20 czerwca br. była organizowana na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie przedstawiamy Wam rzadkiego, pięknego motyla z wilgotnych łąk.

Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia). Skrzydła ma rude z pięknym, zmiennym rysunkiem pomarańczowych obszarów, czarnych plam i przepasek. Na zewnętrznej przepasce tylnych skrzydeł charakterystyczne czarne kropki.

Motyle odżywiają się nektarem, odwiedzając kwiaty różnych gatunków roślin, najczęściej z rodziny złożonych i jaskrowatych. W Polsce przeplatka aurinia odbywa rozwój prawdopodobnie tylko na czarcikęsie łąkowym. W pierwszej połowie czerwca samice składają na spodniej stronie liści czarcikęsu złoża żółtych jaj. Na początku lipca z jaj wylęgają się jasno-brunatne gąsienice, które początkowo żerują gromadnie w delikatnym oprzędzie na liściu. Po pewnym czasie budują pomiędzy liśćmi i pędami czarcikęsa duży jedwabisty oprzęd, w którym żerują do końca sierpnia. Obrzęd taki pełni funkcje termoregulacyjne oraz chroni gąsienice przed naturalnymi wrogami.

Gatunek znajduje się na listach:

Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (2014)

Dyrektywa Siedliskowa (Załącznik II)

Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (2002) EN

Polska czerwona księga zwierząt (2004) CR

Czerwona lista dla Karpat (2003) EN/VU (w Polsce CR/VU)

Czerwona księga motyli dziennych Europy (1999) VU

 

P. aurinia jest silnie zagrożona w całej Europie, ostatnio wyginęła w Belgii i Holandii, a w pozostałych krajach obserwuje się niestety szybkie zanikanie jej stanowisk.

Na naszej łące dzięki istnieniu wielu stanowisk czarcikęsa łąkowego populacja aurinii jest w bardzo dobrej kondycji.