Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Hajnówka w 2017 r. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Hajnówka w 2017 r.

fot. Paulina Król

Powrót

Borsuki w pułapce. Foto-pułapce

Borsuki w pułapce. Foto-pułapce

Kilka lat temu uczestniczyliśmy w projekcie naukowym e-przyrodnik prowadzonym przez młodzież ze szkół średnich Podlasia przy współpracy z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Projekt dotyczył bioróżnorodności zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia i opierał się m.in. na analizie danych zarejestrowanych przez foto-pułapki, w tym również na terenie naszego nadleśnictwa. W projekcie brała udział młodzież z 11 szkół średnich. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej programu e-przyrodnik – http://eprzyrodnik.pb.edu.pl

W tym roku, nieco na mniejszą skalę, ponownie zostanie zrealizowana podobna praca badawcza. Aktualnie Marianna Ciwun, uczennica III klasy II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce prowadzi pod kierunkiem p. Aliny Plis badania nad borsukiem na terenie naszego nadleśnictwa. Efektem projektu mają być opracowania i postery na Olimpiady Biologiczne o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym.

Na czym polegają badania Marianny? Na razie jest to żmudna praca badawcza polegająca na gromadzeniu danych. Kilka foto-pułapek, rozwieszonych w okolicy aktywnych nor borsuka, od niemal dwóch tygodni rejestruje aktywność tego sympatycznego ssaka. Gdy cokolwiek w okolicy się poruszy, foto-pułapka robi zdjęcie, po czym nagrywa krótki film. Co kilka dni uczennica ściąga dane, prowadzi rejestr i wstępne analizy zebranego materiału badawczego. Gdy część badawcza się zakończy, Marianna na podstawie zgromadzonych danych napisze będzie w stanie wyciągnąć ciekawe wnioski dotyczące tego, czym się borsuk zajmuje, gdy my śpimy…

Życzymy Mariannie powodzenia, a w międzyczasie z przyjemnością poobserwujemy leśne życie z fotopułapek – a jest na co popatrzeć!


Edukacja przyrodniczoleśna Edukacja przyrodniczoleśna

Edukacja w Puszczy Białowieskiej Edukacja w Puszczy Białowieskiej