Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Hajnówka w 2017 r. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Hajnówka w 2017 r.

fot. Paulina Król

Powrót

CZYŃCIE SOBIE ZIEMIĘ PODDANĄ – EKOLOGIA DAREM BOŻYM

CZYŃCIE SOBIE ZIEMIĘ PODDANĄ – EKOLOGIA DAREM BOŻYM

Pierwsze Ogólnopolskie Ekologiczne Forum Młodzieży z inicjatywy ks. Tomasza Duszkiewicza – Duszpasterza Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Ministra Środowiska odbyło się na terenie Puszczy Białowieskiej pod hasłem „Czyńcie sobie ziemię poddaną” – ekologia darem Bożym. Patronat nad uroczystością objęli J.E. Ks. Bp Tadeusz Lityński – ordynariusz diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz prof. Jan Szyszko Minister Środowiska.

Wydarzenie trwające od 9 do 11 czerwca, zostało zorganizowane przez wiele środowisk, głównie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, Miasto Hajnówka, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, Ligę Ochrony Przyrody, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, Stowarzyszenie Santa przy współpracy Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej.

W Forum wzięło udział 754 osoby, w tym m.in. uczniowie techników leśnych z całej Polski oraz z klas mundurowych okolicznych liceów ogólnokształcących, Skauci Europy, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W uroczystej inauguracji pierwszego Ekologicznego Forum Młodzieży udział wzięli minister środowiska Jan Szyszko, który objął całe wydarzenie patronatem honorowym, także wiceminister środowiska Andrzej Konieczny oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. Tego dnia w Amfiteatrze w Hajnówce podczas otwarcia Minister Środowiska prof. Jan Szyszko zaznaczył, że aby przyroda miała się dobrze to powinniśmy pamiętać o przesłaniu Boga, które zawarte jest w Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju „Czyńcie sobie ziemię poddaną". Natomiast ojciec Stanisław Jaromi franciszkanin – Przewodniczący Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu – zaznaczył że to człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Pana Boga, i że to człowiek powinien mądrze z zamysłem Pana Boga zarządzać ziemią i wszystkim co ją stanowi.

Drugi dzień Ekologicznego Forum Młodzieży przeznaczono na zajęcia terenowe w Puszczy Białowieskiej. Leśnicy z puszczańskich nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka przygotowali pięć tras pokazujących przekrój drzewostanów i gospodarkę ochronną prowadzoną przez leśników. Jeden z przystanków na trasie został przygotowany przez Straż Graniczną, która oprowadziła młodzież po przejściu granicznym dla pieszych i rowerów w Białowieży, dzięki czemu uczestnicy forum mieli okazję przejść się wzdłuż pasa granicznego Unii Europejskiej. Młodzież mogła także obserwować pracę patrolu pograniczników, prowadzącego psa tropiącego. Dodatkowo, jedna z tras zajęć terenowych przewidywała spływ kajakowy po rzece Narewce.

Po części terenowej, w amfiteatrze w Hajnówce, zorganizowano spotkanie młodzieży z profesorem entomologii Jackiem Hilszczańskim, który opowiedział o gradacji kornika drukarza i jej skutkach w Puszczy Białowieskiej. Profesor odczytał również postulaty młodych ludzi, uczestników Ekologicznego Forum Młodzieży, dotyczące obecnej sytuacji w Puszczy. Młodzież mogła również zapoznać się z efektami inwentaryzacji Puszczy Białowieskiej, którą zaprezentował mgr inż. Jan Tabor. Za konieczne młodzież uznała m.in. czynną walkę z kornikiem drukarzem usuwając drzewa świeżo zaatakowane przez owada, a także informowanie i edukowanie społeczeństwa o zadaniach leśników chroniących Puszczę Białowieską. Uczestnicy forum podkreślili w postulatach, że według nich najlepszą formą ochrony jest ochrona czynna Puszczy Białowieskiej. Prelegentami byli także dr hab. Rafał Paluch, kierownik Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży, dr hab. Rafał Zapłata, archeolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ojciec Stanisław Jaromi i ks. Wiktor Ojrzyński. Prof. Zapłata omówił wyniki badań na terenie puszczy, podczas których odkryto i zinwentaryzowano kolejne ślady obecności ludzi na terenie Puszczy Białowieskiej. Natomiast ks. Wiktor Ojrzyński w odniesieniu do nauczania kościoła ukazał znaczenie i wagę ekologii we współczesnym świecie.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych, który przyjechał na forum, zwrócił się do młodzieży m.in. słowami, że to właśnie oni są przyszłością Lasów Państwowych.

Na zakończenie Ekologicznego Forum Młodzieży, w Ośrodku Edukacji Leśnej Jagiellońskie, przy współudziale Policji (w kategorii dla dziewcząt i chłopców), zorganizowano bieg z przeszkodami „Tropem Żubra". Pomimo, że trasa nie była długa, to jednak urozmaicona była licznymi przeszkodami, które pokonać musieli startujący m.in. wspinaczka przez słomiane bale, czołganie się pod rozpiętymi nisko sznurkami, zmoczenie się w kurtynie wodnej przygotowanej przez strażaków, skakanie przez grubą kłodę drewna leżącą w błocie i drybling po rozłożonych oponach.  Zwycięzcom biegu – w kategorii żeńskiej i męskiej - statuetkę żubra, wręczył wiceminister środowiska Andrzeja Konieczny. Trasa, pomimo że krótka i była trudna i wyczerpująca, dlatego każdy z uczestników biegu mógł poczuć się zwycięzcą.

Zwieńczeniem Ekologicznego Forum Młodzieży było odsłonięcie pomnika Danuty Siedzikówny ps. Inka w Gruszkach – Guszczewinie gm. Narewka pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. To tam urodziła się i wychował Inka. Uroczystościom przewodniczył J.E. Ks. Abp Tadeusz Wojda – Metropolita Białostocki. Wzięli w niej udział również kapłani z diecezji drohiczyńskiej między innymi delegat J.E. Ks. Bp. Tadeusza Pikusa na tę uroczystość ks. Prałat Zbigniew Niemyjski Dziekan Hajnowski.  Wniosek jaki młodzież wyłoniła na zakończenie Forum to, że warto postępować z zamysłem Pana Boga „Czyńcie sobie ziemię poddaną" gdyż to daje gwarancję ładu i porządku w świecie i przyrodzie. Warto być dobrym człowiekiem i pomagać innym. Taka była Danuta Siedzikówna ps. Inka. 

 


Edukacja przyrodniczoleśna Edukacja przyrodniczoleśna

Edukacja w Puszczy Białowieskiej Edukacja w Puszczy Białowieskiej