Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Hajnówka w 2017 r. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Hajnówka w 2017 r.

fot. Paulina Król

Powrót

Szkolny Dzień Talentów z "Białorusem"

Szkolny Dzień Talentów z "Białorusem"

W dniu 14.06.2017 realizowaliśmy z młodzieżą licealną z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce program edukacyjno-przyrodniczy w ramach dorocznych Szkolnych Dni Talentów.

 Podczas zajęć młodzież ma możliwość zaprezentowania i rozwijania swoich pasji i zainteresowań. W przypadku dwóch grup, które gościliśmy, były to tematy matematyczno-przyrodnicze oraz dendrologiczne.

Pierwsza grupa, pod wodzą Marka Mackiewicza, mogła przez kilka godzin wczuć się w rolę leśniczego. Pomiary, wyliczenia, szacunki – te elementy złożyły się na program dla umysłów ścisłych. Dodatkowo młodzież miała za zadanie odnaleźć punkty w terenie, dzięki czemu przećwiczyła umiejętności związane z orientacją w terenie i czytaniem mapy. Tak o tych zajęciach napisali uczniowie liceum na swojej stronie:

 Matematyczna orientacja w terenie

Grupy: "Orientacja w terenie" i "Fizyka/matematyka" w ramach tego wydarzenia miały spotkanie na terenie Nadleśnictwa Hajnówka z leśnikiem mgr inż. Markiem Mackiewiczem, który poprowadził zajęcia z orientacji w terenie oraz wykorzystania znajomości matematyki i fizyki w zarządzaniu lasem . Na początku wysłuchaliśmy wykładu dotyczącego obecnej gospodarki leśnej prowadzonej w naszym regionie Puszczy Białowieskiej oraz jej historii. Następnie odbyły się zajęcia w terenie polegające na odszukaniu punktu orientacyjnego z wykorzystaniem mapy fragmentu nadleśnictwa. Kolejnym etapem naszej wędrówki była ocena drzewostanu na wskazanym obszarze z wykorzystaniem twierdzeń matematycznych. W tym celu zastosowaliśmy przyrząd zwany klupą, czyli średnicomierz oraz powszechnie używany przez leśników wysokościomierz. W obliczeniach pomogły nam "tablice miąższości grubizny". Poznaliśmy nowe pojęcie - taksator, czyli człowiek, który określa przyrost drewna na danym obszarze oraz bezpieczną ilość zrębu. Nauczyliśmy się także szacować procentowy skład gatunkowy lasu. Dotlenieni i zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

(Opiekunowie Ewa Kiełbaszewska i Małgorzata Korolczuk)

fot. uczniowie

Natomiast druga kameralna grupa, prowadzona przez Paulinę Król, zajęła się rozpoznawaniem drzew. Tak o tych zajęciach napisali uczniowie liceum na swojej stronie:

Grupa przyrodnicza wyruszyła do Nadleśnictwa Hajnówka na zajęcia z Panią mgr inż. Pauliną Król, która przedstawiła nam program warsztatów. Zajęcia polegały na prowadzeniu obserwacji dendrologicznych i znakowaniu wybranych gatunków drzew. Uczestnicy podzielili się w pary i wyruszyli w teren oraz wypełniali karty pracy. Na koniec spotkaliśmy się w wyznaczonym miejscu i przedstawiliśmy międzygrupową prezentacje wybranych gatunków drzew.

(Opiekun Alina Plis)

            Współpraca z młodzieżą z tej szkoły odbywa się na kilku płaszczyznach. Poza wspomnianymi Szkolnymi Dniami Talentów, Nadleśnictwo Hajnówka i Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody współpracują z kołem LOP „Ekoton", działającym pod opieką Aliny Plis od listopada ubiegłego roku. Wspólne działania sprzyjają edukacji młodzieży, co owocuje wzrostem świadomości przyrodniczej i ekologicznej młodych ludzi, co nas, edukatorów Leśnego Kompleksu Promocyjnego, szczególnie raduje.

Zapraszamy do przeczytania relacji pozostałych grup młodzieży ze Szkolnego Dnia Talentów: http://bialorushajnowka.pl/paktual536.html 

Życzymy uczniom „Białorusa" dobrych ocen na świadectwie i wspaniałych, przepełnionych obcowaniem z naturą i poznawaniem przyrody wakacji.

 


Edukacja przyrodniczoleśna Edukacja przyrodniczoleśna

Edukacja w Puszczy Białowieskiej Edukacja w Puszczy Białowieskiej