Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Hajnówka w 2017 r. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Hajnówka w 2017 r.

fot. Paulina Król

Powrót

Zachodni sąsiedzi w gościnie

Zachodni sąsiedzi w gościnie

Nasi zachodni sąsiedzi cechują się wysoką kulturą leśną i doskonale wiedzą, jak dobrze gospodarować zasobami leśnymi. Z wielkim zainteresowaniem obserwują sytuację w Puszczy Białowieskiej. Grupa młodych leśników-praktyków odwiedziła nadleśnictwa puszczańskie właśnie w celach szkoleniowych – chcieli zobaczyć, jak wygląda las będący obecnie na ustach całej Europy.

 

U Niemców również zdarzyła się sytuacja klęskowa - przykład lasu Bawarskiego to dowód na to, jak wielkie zniszczenia może spowodować gradacja kornika drukarza. Gdy w latach '90 zaczęły tam zamierać świerczyny, reakcją dyrekcji parku było… pozostawić je samym sobie. W zasadzie nie wierzono, że kornik drukarz może być nadmiernie aktywny na wysokości powyżej 1200 m npm. A jednak – ten mały chrząszcz dokonał spustoszeń na terenie 3,5 tys. ha i przekształcił bujną, zimozieloną górską knieję w cmentarzysko drzew.

Przykład Lasu Bawarskiego jest często przytaczany w kontekście Puszczy Białowieskiej. Dyrekcja Parku Narodowego Las Bawarski postanowiła pozostawić naturę samą sobie – martwe drzewa obecnie stanowią podłoże dla nowego pokolenia lasu, a największą wagę przykłada się tam do edukacji. Prowadzi się sprzedaż drewna pozyskiwanego w cięciach sanitarnych prowadzonych w otulinie parku, a na terenie parku utworzono ścieżki edukacyjne. To nie wystarcza jednak, by miejscowa ludność nie tęskniła za zielonym, wiekowym lasem górskim, którym Las Bawarski był wcześniej. Baśniowy bór utracono na rzecz obserwacji procesów przyrodniczych. Efekty biernej ochrony przyrody będą mogły podziwiać nasze wnuki bądź prawnuki – ale jeszcze przez kilkadziesiąt, a nawet i kilkaset lat Las Bawarski będzie pozbawiony tego, co stanowiło o jego dostojeństwie i bogactwie. Żywych, starych drzew.

Jakie wnioski można wyciągnąć z przykładu Lasu Bawarskiego? Trwałość lasu powinna być priorytetem! Można ją osiągnąć poprzez konsekwentne i natychmiastowe reakcje na sytuacje zagrażające tej trwałości. Na terenach Puszczy Białowieskiej, zarządzanych przez Lasy Państwowe, walka z kornikiem drukarzem oznacza wycięcie chorych drzew i posadzenie nowych. Świetnie zbadane warunki siedliska, klimatu, gleby i wód, a także wieloletnie doświadczenie leśników zagwarantują optymalny wybór sadzonek do odnowienia tego cennego lasu. Dzięki temu uda nam się znacznie szybciej, niż naszym kolegom z Bawarii, cieszyć się pięknym, zielonym i trwałym lasem.

Te i inne tematy okołoleśne były poruszane podczas wizyty. Porównanie dwóch modeli leśnictwa, wymiana doświadczeń i pokazanie efektów gradacji kornika w naszych lasach złożyły się na sympatyczną i merytoryczną, międzynarodową dyskusję. Leśnicy z Dolnej Saksonii wynieśli z wizyty w Puszczy zarówno nową wiedzę, jak i – przestrogę.

 


Edukacja przyrodniczoleśna Edukacja przyrodniczoleśna

Edukacja w Puszczy Białowieskiej Edukacja w Puszczy Białowieskiej