Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o rozpoczęciu konsultacji publicznych dotyczących projektu Planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska)

6 listopada 2023 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, które trwają od 6 listopada do 3 grudnia 2023 roku.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj.: projektem Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska) wraz z załącznikami, które udostępnione są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/komunikaty oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji-oraz-udzial-spoleczenstwa-w-podejmowaniu-decyzji/ w zakładce: Konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska).

Wersja papierowa dostępna jest jest również w biurze Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu w terminie od 6 listopada do 3 grudnia 2023 roku. Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie tego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej można przesyłać:
-    na adres e-mail: zpz.konsultacje@klimat.gov.pl
-    lub na adres pocztowy:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Uwagi i wnioski złożone w terminie będą rozpatrywane przez Ministra Klimatu i Środowiska.