Leśnictwa Leśnictwa

Leśnictwo Postołowo

Jarosław Wołkowycki
85 682-25-30; 693-154-858

Postołowo 24

17 - 200 Hajnówka

Leśnictwo Kryniczka

Jan Pugacewicz
85 682 40 39; 693-156-795

ul. Celna 18

17 - 200 Hajnówka

Leśnictwo Wilczy Jar

Anatol Dmitruk
85 681-25-94; 693-153-285

Czerlonka Leśna 6

17-200 Hajnówka

Leśnictwo Sacharewo

Tomasz Olejnicki
693-150-730

Sacharewo 2

17-200 Hajnówka

Leśnictwo Czerlonka

Jerzy Nesteruk
85 682-23-08; 693-155-177

ul. Czerlonka Leśna 12

17 - 200 Hajnówka

Leśnictwo Leśnica

Kamila Natalia Jonasz
85 682-23-08; 693-153-689

ul. Czerlonka Leśna  12

17 - 200 Hajnówka

Leśnictwo Łozice

Jacek Olejnicki
693-155-631

Łozice 14

17-200 Hajnówka

Leśnictwo Topiło

Michał Janowski
85 685-31-81; 693 154 730

Topiło 14

17-200 Hajnówka

Leśnictwo Długi Bród

Wojciech Furmanek
85 685-31-78; 693-156-636

Topiło 2

17-200 Hajnówka

Leśnictwo Słobódka

Paweł Kuźma
85 685-31-34; 691-850-340

Topiło 1A

17-200 Hajnówka