Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Hajnówka
Nadleśnictwo Hajnówka
85 683 23 78
85 683 24 60

ul. Kolejki Leśne 12

17 - 200 Hajnówka

adres skrzynki ePUAP: /pgl_lp_0114/SkrzynkaESP

Konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS w Bielsku Podlaskim 
 
39 2030 0045 1110 0000 0072 2150

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD)
przyjmuje zgłoszenia o pożarach
 Tel. 605 150 872

Nadleśniczy
Mariusz Agiejczyk
85 683 23 78
Zastępca Nadleśniczego
Rafał Andrzej Nowak
85 683 23 78
Główny Księgowy
Joanna Szczerba
85 683 23 78
Inżynier nadzoru
Krzysztof Zamojski
85 683 23 78

Dział Finansowo - Księgowy

Iwona Zofia Sobesiuk
Stanowisko ds. kasy, rozliczenia z US, Bankami
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Monika Sakowska
Stanowisko ds. księgowania
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Marta Wakulińska
Stanowisko ds. płac i rozliczenia z ZUS
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Mariusz Choroszewski
stanowisko ds. finansowo-księgowych
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Marek Mackiewicz
Sekretarz
Tel.: 605-150-873
Eugeniusz Łuszcz
Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 691-730-095
Krystyna Sikorska
Stanowisko ds. infrastruktury i BHP
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Anna Tkaczenko
Stanowisko prowadzące sekretariat, czynności kancelaryjne i składnicę akt
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Iwona Dawidziuk
stanowisko ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Władysław Żmieńko
stanowisko ds. administracji i transportu
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78

Stanowisko ds. pracowniczych

Monika Prokopiuk
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 693-155-137

Stanowisko ds. edukacji leśnej i komunikacji społecznej

Agnieszka Laskowska-Ginszt
Starszy specjalista Służby Leśnej
Tel.: 607-331-033

Dział Gospodarki Leśnej

Izabela Janiel
Stanowisko ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 693-330-865
Agnieszka Jóźwiak
Stanowisko ds. użytkowania lasu i sprzedaży drewna
Tel.: 693-151-913
Robert Sawicki
Stanowisko ds. hodowli i ochrony lasu oraz lasów niepaństwowych
Tel.: 693-154-938
Jowita Ewa Morawska
Stanowisko ds. ochrony przyrody i certyfikacji
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Bożena Niemiec
Stanowisko ds. edukacji, promocji i turystyki
Tel.: 693-337-302
Krzysztof Komar
Stanowisko ds. edukacji, promocji i turystyki
Tel.: 85 683 23 78
Monika Sawicka
Stanowisko ds. łowiectwa i turystyki
Tel.: 693-331-739
Ilona Podszywało
stanowisko ds. gospodarki leśnej
Tel.: 693 150 847

Straż Leśna

Paweł Wiszniewski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 693-153-616
Robert Sakowski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 605-150-871
Andrzej Siemieniuk
Strażnik Leśny
Tel.: 693-155-485
Jerzy Kędyś
Strażnik Leśny
Tel.: 693-156-823

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Andrzej Łukasiewicz
Stanowisko ds. łowiectwa
Tel.: 605-150-874

Szkółka Leśna

Leszek Ulezło
Stanowisko ds. szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa
Tel.: 601-800-877

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Piątek
Inspektor ochrony danych

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

W razie pożaru ALARMUJ!
Tel.: 85 683 35 41, kom. 605 150 872