Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Hajnówka
Nadleśnictwo Hajnówka
85 683 23 78
85 683 24 60

ul. Kolejki Leśne 12

17 - 200 Hajnówka

adres skrzynki ePUAP: /pgl_lp_0114/SkrzynkaESP

Konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS w Bielsku Podlaskim 
 
39 2030 0045 1110 0000 0072 2150

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD)
przyjmuje zgłoszenia o pożarach
 Tel. 605 150 872

Nadleśniczy
Tomasz Ginszt
85 683 23 78
Zastępca Nadleśniczego
Główny Księgowy
Joanna Szczerba
85 683 23 78
Inżynier nadzoru
Krzysztof Zamojski
85 683 23 78

Dział Finansowo - Księgowy

Iwona Zofia Sobesiuk
starszy księgowy ds. kasy, rozliczenia z US, Bankami
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Monika Sakowska
starszy księgowy ds. księgowania
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Marta Wakulińska
starszy księgowy ds. płac i rozliczenia z ZUS
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Mariusz Choroszewski
referent ds. finansowo-księgowych
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Marek Mackiewicz
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 605-150-873
Eugeniusz Łuszcz
specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 691-730-095
Krystyna Sikorska
specjalista SL ds. infrastruktury i BHP
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Anna Tkaczenko
referent (sekretariat, czynności kancelaryjne i składnica akt)
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Iwona Dawidziuk
specjalista SL ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78
Władysław Żmieńko
starszy referent ds. administracji i transportu
Tel.: 85 683-24-60 lub 85 683-23-78

Stanowisko ds. pracowniczych

Monika Prokopiuk
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 693-155-137

Dział Gospodarki Leśnej

Agnieszka Jóźwiak
specjalista SL ds. użytkowania lasu i sprzedaży drewna, LMN
Tel.: 693-151-913
Robert Sawicki
specjalista SL ds. hodowli i ochrony lasu oraz lasów niepaństwowych
Tel.: 693-154-938
Ilona Podszywało
specjalista SL ds. gospodarki leśnej
Tel.: 693 150 847
Rafał Andrzej Nowak
starszy specjalista SL
Tel.: 85 683 23 78
Sławomir Mioduszewski
starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 691 253 602

Zespół ds. Edukacji, Turystyki i Promocji

Bożena Niemiec
specjalista SL ds. edukacji, promocji i turystyki
Tel.: 693-337-302
Agnieszka Laskowska-Ginszt
starszy specjalista SL ds. edukacji leśnej i komunikacji społecznej (w zastępstwie ochrona przyrody i certyfikacja)
Tel.: 607-331-033
Monika Sawicka
specjalista SL ds. edukacji, promocji i turystyki
Tel.: 693-331-739
Krzysztof Komar
referent ds. edukacji, promocji i turystyki
Tel.: 85 683 23 78
Maja Choroszewska
referent ds. edukacji, promocji i turystyki
Tel.: 85 683 23 78

Straż Leśna

Paweł Wiszniewski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 693-153-616
Robert Sakowski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 605-150-871
Andrzej Siemieniuk
Strażnik Leśny
Tel.: 693-155-485
Jerzy Kędyś
Strażnik Leśny
Tel.: 693-156-823

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Andrzej Łukasiewicz
leśniczy ds. łowiectwa
Tel.: 605-150-874

Szkółka Leśna

Leszek Ulezło
specjalista SL ds. szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa
Tel.: 601-800-877

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Piątek
Inspektor ochrony danych

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

W razie pożaru ALARMUJ!
Tel.: 85 683 35 41, kom. 605 150 872