Lista aktualności Lista aktualności

Groźny pożar w rezerwacie Starzyna

W sobotę 18 maja br. miał miejsce groźny pożar w leśnictwie Topiło w rezerwacie Starzyna.

Spaliło się blisko 2 ha obszaru leśnego. W akcji brało udział 11 jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz 7 z Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki sprawnej akcji ogień został opanowany pierwszego dnia. Natomiast dogaszanie pogorzeliska prowadzone było jeszcze w niedzielę i poniedziałek. Mimo ugaszenia pożaru, zarzewia ognia wciąż ukazywały się w nadpalonych drzewach. Przyczyny pożaru ustalane są przez odpowiednie służby.

Zagrożenie pożarowe w lasach w całym kraju osiągnęło poziom alarmowy, a ekstremalne warunki pogodowe tylko pogłębiają ten stan. Gwałtowny wzrost temperatury, niskie opady i mocny wiatr, bezpośrednio przekładają się na panujące aktualnie zagrożenie pożarowe.

Człowiek odpowiada za powstanie ponad 90% pożarów lasu. Aż 9 na 10 pożarów lasów powodują ludzie. Tylko niektóre wybuchają w sposób naturalny np. od uderzenia pioruna. Reszta jest skutkiem nieodpowiedzialnego zachowania ludzi np. rozpalania ognisk podczas suszy czy wypalania traw w pobliżu obszarów leśnych. Największe zagrożenie pożarowe lasu ma miejsce właśnie teraz – w okresie wczesnej wiosny i w okresie lata. Wiosną w lesie występuje duża ilość materiałów łatwopalnych takich jak opadłe liście, gałęzie, czy wysuszona roślinność dna lasu - wystarczy niewielka iskra, aby spowodować pożar.

Pamiętaj ogień jest niebezpieczny nie tylko dla lasu, ale również dla jego mieszkańców. Szczególnie dla młodych zwierząt: drobnych ssaków, płazów, gadów czy owadów, które nie są w stanie uciec przed płomieniami.

Apelujemy o rozwagę i wyjątkową ostrożność!

Od 15 marca do 15 października w jednostkach Lasów Państwowych w 60 strefach prognostycznych, o godzinie 9.00 i 13.00 określa się stopień zagrożenia pożarowego lasu (SZPL).

 

Stopień zagrożenia pożarowego lasu (SZPL) określa się na podstawie następujących parametrów:

- wilgotności ściółki w drzewostanie sosnowym III klasy wieku (40-60 lat), rosnącym na siedlisku boru świeżego lub boru mieszanego świeżego;

- temperatury powietrza mierzonej na wysokości 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy ścianie drzewostanu;

- wilgotności względnej powietrza mierzonej na wysokości 0,5 m od powierzchni zadarnionej przy ścianie drzewostanu;

- 24-godzinnej sumy opadu atmosferycznego.

 

Metoda wyróżnia cztery stopnie zagrożenia pożarowego lasów, w zależności od progów wilgotności powietrza i ściółki:

0. stopień zagrożenia pożarowego – brak zagrożenia;

1. stopień zagrożenia pożarowego – małe zagrożenie;

2. stopień zagrożenia pożarowego – średnie zagrożenie;

3. stopień zagrożenia pożarowego – duże zagrożenie.

W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagrożenia pożarami, występującego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Wystąpienie 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu. Podstawą do wprowadzenia zakazu są określane codziennie prognozy zagrożenia pożarowego lasu. Informacja o zakazach podawana jest przy pomocy ogłoszeń umieszczanych w terenie zagrożonym, w lokalnych mediach, a także na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

  Pamiętajmy o tym, że:

•             Każda osoba obowiązana jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenach leśnych i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieodpowiedniego zachowania się w lesie;

•             Nie używaj w lesie ognia otwartego! Można się nim posługiwać tylko w miejscach wyznaczonych lub uzgodnionych z właścicielem lub zarządcą lasu;

•             W lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk oraz w odległości 100 m od granicy lasu nie wolno wykonywać czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności wypalać wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych;

•             Dobrze jest mieć ze sobą w lesie naładowany telefon do kontaktu z bliskimi w razie niebezpieczeństwa nie tylko pożarowego ale i innych.

•             Czytaj leśne tablice informacyjne i ostrzegawcze – informują o zagrożeniach lub zakazie wstępu.

 

Zachowaj czujność i ostrożność!

Gdy zauważysz pożar w lesie:

•             Oceń zagrożenie.

•             Zachowaj spokój.

•             Dzwoń: Straż Pożarna 998 lub 112

•             Punkt alarmowo-dyspozycyjny kom. 605 150 872

 

Aktualną sytuację pożarową w lasach można śledzić na stronie  Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL).