Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Raz w miesiącu po 15-tym, w poniedziałek roboczy, w godzinach 8:00 - 10:00, poniżej wymienieni leśniczowie pełnią dyżury w sprawach lasów niepaństwowych w kancelariach leśnictw.

  • Jarosław Wołkowycki l. Postołowo, nr. tel. 85 682 25-30, k. 693 154 858 – obręb wspólny Postołowo (obręb geodezyjny: Hajnówka -1, Miasto Hajnówka, Bielszczyzna, Czyżyki, Dubiny, Lipiny, Nowokornino, Postołowo, Trywieża, Wasilkowo, Kotówka, Rzepiska, Skryplewo, Wygoda),
  • Tomasz Olejnicki, l. Sacharewo, nr. tel. 85 682 26-39, k. 693-150-730 – obręb wspólny Sacharewo (obręb geodezyjny: Górne, Judzianka Stara, Poryjewo, Chytra, Łozice, Nowoberezowo, Orzeszkowo, Pasieczniki Duże, Borek, Dubicze Osoczne),
  • Paweł Kuźma, l. Słobódka, nr. tel. 85 685 31-78, k. 691 850 340 – obręb wspólny Słobódka (obręb geodezyjny: Wierzchowskie, Górny Gród, Klakowo, Krugłe, Starzyna, Wygon).

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów