Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody – w myśl Ustawy o ochronie przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi

 

Nazwa rezerwatu

Data powołania

Typ

rezerwatu

Powierzchnia

wg POP

Lipiny w Puszczy Białowieskiej

12.12.1961

L

56,28 ha

Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera

8.04.1969

L

686,77 ha

Nieznanowo

16.09.1974

L

27,69 ha

Głęboki Kąt

16.10.1979

L

40,25 ha

Michnówka

16.10.1979

T

84,94 ha

Sitki

16.10.1979

L

35,17 ha

Starzyna

16.10.1979

L

369,43 ha

Szczekotowo

16.10.1979

L

36,72 ha

Dębowy Grąd

11.04.1985

L

100,17 ha

Olszanka Myśliszcze

27.06.1995

F

277,49 ha

Przewłoka

27.06.1995

F

78,51 ha

Berezowo

27.06.1995

F

115,37 ha

Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej

25.06.2003

L

3849,74

 

 

L – leśny,

F – faunistyczny,

T – torfowiskowy.

* - powierzchnia wg Rozporządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrody