Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Obiekty wykorzystywane do prowadzenia edukacji leśnej:

Izba edukacyjna w budynku nadleśnictwa, wyposażona jest w sprzęt multimedialny, plansze, instalacje reliefowe, umożliwia prowadzenie zajęć bądź też pokazów dla grupy do 40 osób.
Sala multimedialna w budynku nadleśnictwa, wyposażona jest w sprzęt multimedialny, stoły i krzesła umożliwiająca prowadzenie zajęć, warsztatów, bądź też pokazów dla grupy do 45 osób.
Punkt edukacyjny przy siedzibie nadleśnictwa, składający się z 3 wiat wystawowych przedstawiających zagadnienia związane z leśnictwem, łowiectwem, historią Hajnówki i kolejek leśnych.


Ścieżki edukacyjne:

„Puszczańskie Drzewa"- zlokalizowana wokół śródleśnych stawów na rzece Perebel w osadzie Topiło. Ścieżkę w kształcie pętli wytyczono na odcinku 4 km. Zlokalizowanych na niej jest 14 przystanków, w tym 12 tablic usytuowanych przy głównych gatunkach drzew i krzewów charakterystycznych dla Puszczy Białowieskiej. Jest także mini skansen kolejki wąskotorowej oraz kapliczka ekumeniczna.
„Tropem orlika"- usytuowana w sąsiedztwie osady Topiło. Powstała w ramach realizacji projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000"
Jest ona zlokalizowana w miejscu, które pozwala przedstawić środowisko niezbędne dla rozwoju populacji orlika w Puszczy Białowieskiej oraz jego metody zdobywania pokarmu. Dziesięć przystanków stwarza możliwość poznania relacji między orlikiem, a człowiekiem na przestrzeni dziejów. Tablice zostały opatrzone ciekawymi piktogramami zachęcającymi do poznania tajemnic orlika i Puszczy.