Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Hajnówka

Nadleśnictwo Hajnówka położone jest w północno-wschodniej części Polski w masywie leśnym Puszczy Białowieskiej.

       Ze wschodu na zachód Puszcza rozciąga się na długości ok. 23 km, z północy na południe na długości ok. 37 km. Nadleśnictwo Hajnówka zarządza centralną i południowo-zachodnią częścią Puszczy.
        Puszcza Białowieska podzielona jest granicą państwową. Część wschodnia o powierzchni około 670 km kwadratowych znajduje się na terenie Białorusi. Część zachodnia o powierzchni około 580 km kwadratowych, położona jest na terenie Polski.
       Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo Hajnówka wynosi 19640,86 ha. W jego skład wchodzą trzy obręby leśne: Hajnówka, Leśna i Starzyna. Administracyjnie lasy nadleśnictwa położone są w południowo-wschodniej części
województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim, w gminach: Hajnówka i Dubicze Cerkiewne. Podzielone jest ono na 10 leśnictw. Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Hajnówce, w oddziale 329Dx,y obrębu Hajnówka.
        Położenie oraz odległości od urzędów administracji państwowej i instytucji mających
znaczenie dla Nadleśnictwa Hajnówka przedstawiają się następująco:

  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku - 64 km,
  • Urząd Wojewódzki w Białymstoku - 62 km,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku - 65 km,
  • Starostwo Powiatowe w Hajnówce - 1 km,
  • Urząd Miasta i Gminy w Hajnówce - 1 km,
  • Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych - 16 km,
  • Urząd Pocztowy w Hajnówce - 1 km.

       Nadleśnictwo Hajnówka graniczy z Nadleśnictwami: Bielsk, Browsk i Białowieża.