Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa zaewidencjonowano 534 pomniki (533 drzew + głaz narzutowy)

  Pomniki przyrody - pomnikami przyrody w myśl Ustawy o ochronie przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej lub nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Ochroną pomnikową objęte są następujące gatunki drzew:

sosna – 212 szt.,

dąb – 207 szt.,

świerk – 73 szt.,

jesion – 29 szt.,

grab – 4 szt.,

lipa – 4 szt.,

klon – 1 pomnik,

wiąz – 1 pomnik,

dąb + sosna – 1 pomnik,

4 sosny – 1 pomnik,

            głaz narzutowy - 1 sztuka.