Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa zaewidencjonowano 550 pomniki (549 drzew + głaz narzutowy) - wg POP

  Pomniki przyrody - pomnikami przyrody w myśl Ustawy o ochronie przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej lub nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

 Ochroną pomnikową objęte są następujące gatunki drzew: sosna zwyczajna – 213 szt., dąb szypułkowy i bezszypułkowy – 208 szt., świerk pospolity – 84 szt., jesion wyniosły – 30 szt., grab pospolity – 4 szt., lipa drobnolistna – 4 szt., klon zwyczajny – 1 szt., wiąz górski – 1 szt. raz brzoza brodawkowata – 1 szt., dąb +sosna – 1 szt., grupa 4 sosen – 1 szt. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Hajnówka (poza gruntami nadleśnictwa) występuje 59 pomników: dąb szypułkowy – 46 szt., lipa drobnolistna – 4 szt., klon zwyczajny – 6 szt., wiąz szypułkowy – 1 szt., robinia akacjowa – 1 szt., dąb
szypułkowy zrośnięty z jaworem – 1 szt.
Aktualizacja: 27.11.2012 r. zniesiono 2 pomniki przyrody (2 dęby szypułkowe)