Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Hajnówka prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu. Jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.
 
 

 

Aktem prawnym zatwierdzającym Plan jest decyzja Ministra Środowiska.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Decyzją Ministra Środowiska

zatwierdzającą Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Hajnówka

na lata 2012-2021.

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_hajnowka/plan_urzadzania_lasu/decyzja_ministra

 

Komunikat dot. Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014.- pobierz