Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 85 lata, a przeciętna zasobność przekracza 333 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 62 proc. - lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 24 proc. - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, świerk i sosna
 • 14 proc. - olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 57 proc. - świerk, sosna
 • 17 proc. - olsza
 • 10 proc. - dąb
 • 7 proc. - brzoza
 • 5 proc. - grab
 • 4 proc. - pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 1 proc. - I klasa
 • 7 proc. - II klasa
 • 14 proc. - III klasa
 • 19 proc. - IV klasa
 • 28 proc. - V klasa
 • 31 proc. - VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Dąb - 367 m sześc./ha
 • Świerk - 361 m sześc./ha
 • Sosna - 332 m sześc./ha
 • Olsza - 316 m sześc./ha
 • Brzoza - 262 m sześc./ha