Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Hajnówka położony jest w rejonie hodowlanym Puszczy Białowieskiej. W skład OHZ wchodzą trzy obwody wyłączone: 268, 282, 283 o ogólnej powierzchni 18.592 ha, w tym 18.355,40 ha to powierzchnia gruntów leśnych.

W OHZ Nadleśnictwa Hajnówka realizowane są cele określone w art. 28 Ustawy Prawo Łowieckie, a należą do nich:

  • utrzymywanie w kulturze łąk śródleśnych i ciągłe zwiększanie ich areału (obecnie ok. 100 ha łąk śródleśnych to działania wspomagające utrzymanie populacji żubra),
  • utrzymywanie i budowa nowych wodopoi,
  • zakładanie i pielęgnacja sadów dzikich drzew owocowych,
  • wprowadzanie do upraw gatunków biocenotycznych,
  • wykonanie 350 lizawek i coroczne ich zwiększanie,
  •  prowadzenie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa poprzez współpracę z IBL Białowieża – inwentaryzacja zwierzyny oraz ZBS PAN Białowieża – badania nad populacjami zwierząt: ryś, wilk, żubr, dzik, jenot, norka, borsuk.
  • czasowa rezygnacja z odstrzałów sarn – kóz, koźląt i cieląt jeleni ze względu na występowanie populacji dużych drapieżników wilka i rysia.

Nadleśnictwo Hajnówka prowadzi szkolenia z zakresu łowiectwa poprzez:

  • pogadanki i prelekcje w szkołach,
  • organizowanie szkoleń dla pracowników nadleśnictwa,
  • stworzenie punktu edukacyjnego Kolejki Leśne.

Opracował: Andrzej Łukasiewicz